ทีมสารสนเทศโรงพยาบาลพร้าว


     บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่คณะกรรมการทีมสารสนเทศ รพ.พร้าว รวมถึงเป็นคลังความรู้สำหรับทีม เพื่อใช้ในการพัฒนาศักภาพ คุณภาพ ของทีมสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร